Gift spray skadedyr cb7157179
Gift spray skadedyr cb7157179

Kjemikalier øker risikoen for ALS

Risikoen for å få den uhelbredelige nerve­sykdommen ALS øker kraftig hvis du samtidig eksponeres for bekjempnings­midler, tungt arbeid og muskel­skader. Slike midler brukes blant annet i spesial­renhold som skadedyr­bekjempelse og skade­sanering.

Publisert

Bekjempnings­midler i spray- eller væskeform antas å være mest skadelig. (Ill.foto av spray: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er et arbeid som nylig er utført ved Göteborgs universitet, som viser denne sammen­hengen.

Koblingene mellom arbeids­miljø og ALS har hittil vært forholdsvis ukjente. Men en ny gjennom­gang av den forskningen som allerede finnes på området, viser at dersom noen faktorer opptrer samtidig, øker risikoen for å få sykdommen.

– Eksponering for kjemikalier, særlig bekjempnings­midler, fordobler risikoen, sier Lars-Gunnar Gunnarsson, assisterende professor ved Örebro universitet.

– Også tungt og langvarig muskel­arbeid øker risikoen, særlig i kombinasjon med muskel­skader og dersom du har arvelige anlegg for sykdommen, legger han til.

Bekjempningsmidler

Et bekjempnings­middel er et kjemisk eller biologisk produkt som skal hindre uønskede dyr, sopp eller planter i å gjøre skade på helse, avlinger, hus eller andre byggverk. De inndeles gjerne etter to formål:

  • Ill. foto av traktor­sprøyte: Colourbox

    Produkter som skal beskytte plante­avlinger kalles sprøyte­midler eller plantevern­midler.De brukes primært i landbruk, men også i skogsdrift, hager og parker for å beskytte planter eller plante­deler mot skadedyr, sopp eller konkurrerende planter.
  • Produkter til annen bruk, for eksempel beskyttelse av treverk, rotter i hus og bunnstoff på båter, kalles biocider (etter latin: livsdreper).

    Ill. av biocider: Colourbox

    De er fremstilt for å motvirke at dyr, planter eller mikro­organismer skader helse og eiendom.De brukes mest i industriell sammen­heng, som å beskytte trevirke som skal brukes i hus, men også i skade­sanering og skadedyr­bekjempelse.

For å kunne selge biocider i Norge, må produktets aktive stoff(er) enten være til vurdering eller ferdig vurdert og godkjent for bruk i den aktuelle produkt­typen, av det europeiske kjemi­organet ECHA.

Biocider omtales iblant under betegnelser som pesticider, fungicider (mot sopp), herbicider (mot ugress), insekticider (mot skade­insekter), rodenti­cider (mot rotter, mus og andre gnagere), akaricider (mot midd) osv.

ALS

ALS, amyotrofisk lateral­sklerose, er en nerve­sykdom som angriper motoriske nerve­celler i rygg­margen og hjernen.

Den er uhelbredelig og behandlingen er i stor grad symptomatisk, det vil si at man bare kan iverk­sette tiltak som reduserer plagene med sykdommen.

Gjennom­snittlig levetid etter diagnose­tidspunkt er 3-4 år.

Det antas at 3-400 personer i Norge er rammet av ALS, men det eksakte omfanget er ikke kjent. Ifølge NRK finnes det ingen kliniske forsknings­studier på ALS i Norge.

Kilder / ytterligere lesning:

Kemikalier ökar risken för ALS

Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe

Amyotrofisk lateralsklerose

Vil ikke dø uten å ha prøvd en kur

Nettside om biocider hos Miljødirektoratet

Powered by Labrador CMS