Kommune mopp Kongsberg
Kommune mopp Kongsberg

Fortsatt kommunalt renhold på Kongsberg

Selv om det private firmaet Elite Service Partner ble funnet billigere i en test, vil 67 renholdere vil fortsatt ha Kongsberg kommune som arbeidsgiver. Iallfall for nå, det kan likevel gå mot enkelte endringer.

Publisert

Kongsbergs kommune­våpen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kongsberg Kom­mu­na­le Eiendom har i en periode benyttet Eli­te Service Part­ner til å rengjøre en av byens ungdoms­skoler for å få et sammen­lignings­grunnlag med det kommunale renholdet.

Det viste seg at renholdet ble rimeligere med Elite, og i formann­ska­pet ons­dag ble saken dis­kutert.

Et forslag fra Høyre om å sette ut alt renhold på anbud fikk ikke tilslutning. For­mann­ska­pet gikk i stedet for et forslag fra ord­fø­rer Vidar Lande (Ap) om å over­sen­de saken til ad­mi­nist­ra­sjons­ut­val­get – et parts­sammen­sat­t ut­val­g der både arbeids­givere og arbeids­takere er repre­sen­tert.

Po­li­ti­ker­ne ser ut til å være enige om de kom­mu­nale renholderne har potensial for å effektivisere seg og kutte kostnader. De ønsker også at de ansatte skal være sik­ret med­bestem­melse dersom renholdet skal organiseres anner­ledes.

Kilde: Fortsatt kommunalt renhold på Kongsberg

Powered by Labrador CMS