Vask sur klut cb2662780

Svart arbeid, mørke tanker

Svart arbeid fører ikke bare til at felles­skapet går glipp av anslags­vis 60 milliarder skatte­kroner. Hva gjør det med oss å utnytte folk 
for å oppfylle egne hverdags­behov?

Publisert

Halv­parten av dem kjøper vasket­jenester, gjør det svart. Til sammen­ligning kjøper «bare» én av fire svarte hånd­verker­tjenester. (Ill.foto av tømrer: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I Norge har vi stadig større mulighet til å skaffe hjelp til det vi ikke synes vi rekker å gjøre selv. Det er fint. Men i dag kjøpes en stor andel av disse tjenestene i et svart arbeids­marked, der de som utfører dem kommer særs dårlig ut, uttrykker Kaia Storvik, nest­leder i tanke­smien Agenda, i et leser­brev i avisen Vårt land.

Vi bør tenke på hva det gjør med oss som mennesker når vi setter egne behov så høyt at vi er villige til å utnytte sårbare folk. Hva betyr det at eget velbehag får oss til å under­betale andre mennesker, utsette dem for slitasje­skader og arbeids­ulykker uten noe som helst sikker­hets­nett?

En spørre­undersøkelse tanke­smien Agenda har fått utført, viser at nesten halv­parten av dem som har kjøpt vasket­jenester de siste to årene, gjør det svart. Blant dem som har kjøpt snekker-, maler- eller murer­tjenester, oppgir én av fire det samme.

Agendas beregninger tyder også på at nord­mennkjøper tolv millioner renholds­timer i året. Hvis halvparten av disse timene omsettes svart, betyr det flere tusen mennesker som jobber helt uten rettigheter. Er skatte­tapet i Norge på nivå med det svenske, går felles­skapet vårt årlig glipp av 60 milliarder skatte­kroner, mener hun.

Kilde: Svart arbeid, mørke tanker

Powered by Labrador CMS