Sunne hender kvad

Sunne hender

Høyt syke­fravær og turn­over er en utfordring innen­for renhold og blant frisører. Bransjene har derfor gått sammen om prosjektet «Sunne hender – ditt viktigste arbeids­redskap».

Publisert

En fersk rapport fra Stami viser at eksem og skader på hender er en viktig fraværs­grunn. Tre prosent av alle yrkes­aktive opplever å ha arbeids­relaterte hud­plager. Dette tilsvarer rundt 70 000 personer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I yrkes­gruppen service­personell (hotell, restaurant og frisører) oppgir hele 79 prosent av de med hud­plager at problemene helt eller delvis skyldtes jobben.

Prosjekt­gruppen består av fra venstre Kirsti Stokland (NHO Handel), Trude Hov Sørensen (Raise Gruppen), Marianne Knapstad (BB Service­Systemer) og Tore Herseth Barlo (NHO Service).

NHO Service, NHO Handel og medlems­bedrifter har gått sammen om prosjektet som skal gi økt kunnskap og endre holdninger. Man ønsker økt bruk av verne­utstyr for å sikre sunne hender gjennom hele arbeids­livet. Målgrupper er arbeids­givere, arbeids­takere, utdannings­personell, leverandører og kunder i frisør- og renholds­bransjene.

Prosjektet skal foreta en spørre­undersøkelse blant et representativt utvalg av medlems­bedrifter. Aktuelle spørsmål: a. Av selvrapportert fravær opplyser arbeids­takere ofte hudplager. Oppgir arbeids­takere hudplager som grunn til fravær i det egenmeldte fraværet? b. Opplever du at hudplager er et problem blant noen av dine arbeids­takere. c. Hvordan brukes hansker i bedriften? d. Forstår arbeids­ takerne hvilke langtids­virkninger manglende bruk av hansker kan ha? e. Hvilke arbeids­oppgaver brukes hansker til i dag? i. Er det andre arbeids­oppgaver hvor hansker med fordel kunne brukes? f. Er kvaliteten på hansker tilgjengelig i markedet gode nok?g. Er pris på hansker noe som begrenser bruken?

Prosjektet skal lage informasjons­materiell tilpasset bruker­gruppene – «Derfor bruker jeg hansker – sunne hender på en – to – tre». Materiellet vil rette seg mot skoler/elever, arbeids­givere og arbeids­takere, kunder og leverandører.

Man vil lage tralle­kort for renhold, postkort til å henge på veggen og lignende.

Det skal også gjennomføre informasjons­kampanjer blant bruker­gruppene, frokost­møter og skole­besøk.

Man vil lage nettsiden www.sunnehender.no og bruke sosiale medier med #sunnehender.

Det skal også lages en serie artikler i fagblader.

Det er planlagt en ny spørre­under­søkelse til de samme personer som besvarte første spørre­under­søkelser, ca. ett år etter tidspunktet for kampanje­start for å måle effekter.

Powered by Labrador CMS