Renholder hotell fortvilet cbox11157251

Renholderne stikker av

Velstående familier i Hong Kong fortviler: Renholdere og barne­piker hopper av når verts­familiene tar dem med på uten­lands­reiser.

Publisert

Når tjeneste­personalet reiser til Stor­britannia sammen med sjefen eller verts­familien, hender det at de stikker av en gang etter ankomsten.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge politiet i Stor­britannia skal dette være ganske vanlig. Også i USA og Canada er problemet kjent, selv om ingen av de tre landene har statistikk som kan si noe om omfanget.

Det vites ikke om lønn eller arbeids­forhold med­virker til at hus­hjelpene hopper av, men prob­lemet skal være utbredt i enkelte land. (Ill.foto av fortvilet renholder: Colourbox)

Hushjelpene kommer f.eks. fra Filippinene og kan ha jobbet for sine verts­familier i årevis. Barna i verts­familien har dermed utviklet et nært og tillits­fullt forhold til hus­hjelpen, og kan betrakte hus­hjelpen som en del av familien. Noen hus­hjelper har også en nøkkel­rolle i opp­dragelsen av barna.

Det er avisen South China Morning Post som setter søkelys på problemet. Den skriver at det kan være vanskelig for en hushjelp å få visum til vestlige land, som frykter at de vil hoppe av eller bli utsatt for menneske­handel.

Arbeids­giveren må typisk vise fram både arbeids­kontrakt og mye av den ansattes jobb­historie, mens hus­hjelpen må vise at han eller hun har sterke bånd til Hong Kong og sitt eget hjemland.

Som en del av søke­prosessen må hus­hjelpen ofte snakke med represen­tanter for myndig­hetene, som gir råd om deres rettig­heter. Det kan blant annet medføre infor­masjon om at de har rett til en mini­mums­lønn så lenge de jobber i landet de besøker.

Kilde: Vanishing maids mystery: Hong Kong families shocked helpers run away during travels

Powered by Labrador CMS