Rivalisering cbox1200930

Menn føler seg truet av kvinnelige ledere

En ny under­søkelse viser at menn i høyere grad enn kvinner føler seg truet av kvinnelige over­ordnede og derfor opptrer selv­hevdende og aggressivt.

Publisert

Det er muligens ubevisst, men enkelte menn opptrer mer selv­hevdende når de ledes av en kvinne. (Ill.foto av kjønns­rivali­sering: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Har det virkelig betydning om man har en mannlig eller kvinnelig leder? Dette spørs­målet har en gruppe forskere fra Bocconi University i Italia sett nærmere på.

Og svaret er kort: Det har stor betydning. I hvert fall om du er mann og har en kvinnelig leder.

Uavhengig av holdning til likestilling

Undersøkelsen viser nemlig at selv om det like­stillingen er kommet langt, så finnes det fortsatt motsetnings­forhold og makt­kamp mellom kjønnene.

Mest konkret fant forskerne at menn i høyere grad enn kvinner føler seg truet av å ha en kvinnelig leder. Mennene opptrådte mer selv­hevdende og var mer «på tuppa» hvis de ble ledet av en kvinne.

– Tilsynelatende oppfatter noen menn – uansett om de for øvrig er for likestilling – kvinnelige ledere som en trussel mot deres masku­linitet, sier ledende forsker Ekaterina Netchaeva.

Hun tilføyer at det meget vel kan være snakk om en ubevisst reaksjon, men at den kan påvirke gruppe­dynamikken og team­følelsen på arbeids­plassen på en uhensikts­messig måte.

– I den ideelle verden ville en organisasjon ta disse funnene til etter­retning og sørge for at mennene var oppmerk­somme på sin egen adferd, sier Ekaterina Netchaeva.

Vær bevisst på kroppsspråket

Et annet interessant funn er at mennene i under­søkelsen følte seg mindre truet hvis den kvinnelige lederen bevisst unngikk å utstråle «overmakt» og i stedet signaliserte likeverd og jevn­byrdighet.

– Hvis det ikke er mulig for mennene å endre sin adferd, kan en annen løsning være at de kvinnelige lederne blir mer bevisste på hvilke signaler de sender ut. Hvis kvinnene bevisst går etter å være så like­verdige og imøte­kommende som mulig, kan det sikre et mer harmonisk arbeids­miljø, Ekaterina Netchaeva.

Kilde: Mænd føler sig truet af kvindelige chefer

Powered by Labrador CMS