skjema

Må oversette for renholdere

60 prosent av renholderne i Porsgrunn kommune er frem­med­kultu­relle og trenger å få oversatt skjema for medar­beider­under­søkelse.

Publisert

De fremmed­kulturelle ønsker bedre medar­beider­under­søkelser. (Ill.foto av skjema: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det går fram av en revisjons­rapport i kommunen. Renhold har 80 ansatte, hvorav 60 prosent har fremmed­kulturell bakgrunn.

I intervjuer har ansatte framsatt flere forbedrings­tiltak:

  • Spørsmålene i medarbeider­undersøkelsen er for generelle og bør konkretiseres.
  • Det foreslås at medarbeider­undersøkelsen har flere spørsmål på avdelingsnivå.
  • Det foreslås også at det legges mer til rette for å skrive egne kommentarer, og at spørsmålene burde konkretiseres bedre, slik at det ikke er tvil om hva som skal svares på.

Kilde: Må oversette for renholdere

Powered by Labrador CMS