Kommune mopp Tromsø

Ap vil ha for­behold om valg­resultat

I Tromsø har by­rådet ved­tatt å kon­kur­ranse­utsette 25 prosent av det kom­munale ren­holdet. Arbeider­partiet er imot og ber by­rådet legge inn et for­be­hold om makt­skifte når by­rådet nå leg­ger ren­holdet ut på anbud.

Publisert

Tromsøs kommune­våpen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I morgen skal byrådet i Tromsø behandle sak om anbuds­konkurranse for renhold av kom­munens leie­arealer på fast­landet, i følge avisen i Tromsø. Dette utgjør 25 prosent av det kommunale renholdet.

I saks­papirene er det tatt med for­behold om at kom­munen kan avlyse konkur­ransen dersom det fore­ligger en saklig grunn for det.

Arbeider­partiets byråds­leder­kandidat Kristin Røymo mener at det kom­mende valg­resultatet bør være med som et naturlig for­behold da anbuds­konkur­ransen, som varer i seks uker, ikke vil være over før etter valget.

Røymo mener det vil være klokt av by­rådet å legge inn et potensielt nytt politisk fler­tall som et forbe­hold. På den måten slipper kom­munen senere å bruke ekstra­ressurser på å komme ut av en juridisk bindende avtale dersom det blir et politisk skifte.

Byråds­leder Øyvind Hilmarsen (H) mener at et slikt for­be­hold er høyst unød­vendig og peker på at konkur­ranse­utset­tingen av 25 prosent av renholds­tjenesten allerede er vedtatt og bestemt. Saken som skal behandles i byrådet i morgen gjelder bare det praktiske rundt et vedtak som byrådet nå realiserer.

Hilmarsen forventer at kontrakten på renholdet blir signert i god tid før 14. oktober, som er den tiden byrådet er valgt for.

Kilde: Ber om valgforbehold

Tidligere saker på renholdsnytt.no om konkurranse­utsetting av Tromsøs kommunale renhold:

"

Powered by Labrador CMS