Renholder søppel rydding cbox1918299

Altfor mange følger ikke opp

Ferske tall viser at mange bedrifter mangler rutiner for å sikre renholderes rettigheter.

Publisert

Dette opplyser tilsynsleder Tommy Pedersen hos Arbeidstilsynet til Moss Avis.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidstilsynet har de siste årene satset stort på renholds­bransjen. I 2012 kom en ny godkjennings­ordning for bedriftene. Før jul ble også kampanjen «renvasket.no» startet i regi av NHO Service for å sette fokus på renholdernes rettigheter.

"

Blir renholderne gående som automatiserte dokker på highspeed, eller påser du at firmaet som leverer renholds­tjenester faktisk etter­lever deres arbeids­vilkår i praksis? (Ill.foto av dokke: Colourbox)

Likevel er veien fortsatt lang å gå, mener tilsyns­leder Pedersen. Ferske tall viser at mange bedrifter ikke følger opp arbeids­forholdene til renholds­firmaer de leier inn.

– Vi har en god del funn der renholdere mangler opplæring, ikke har verne­utstyr eller har mangler i arbeids­kontraktene sine, sier Pedersen.

Han minner om at den som kjøper inn renhold, er lovpålagt å føre tilsyn med under­leverandøren som tilbyr renholds­tjenester. Bestilleren skal påse at renholdernes lønns- og arbeids­vilkår er i samsvar med reglene. Det siste året har Pedersen hatt flere saker på bordet som går på manglende rutiner.

– Renholderne skal ikke bare ha rett på lønn, arbeids­kontrakter og overtids­betaling. Det skal kontrolleres at arbeids­takernes avtaler blir etterlevd, sier Pedersen.

På det private markedet har han imidlertid mindre oversikt. Arbeids­tilsynet har ikke myndighet til å gjøre kontroller i private hjem. Dermed må denne typen arbeids­tilsyn skje i møte med arbeids­takere utenfor private hjem eller på rengjørings­bedriftenes kontorsted.

Arbeidstilsynets hoved­fokus på renholds­bransjen skulle egentlig være over for denne gang. Men Pedersen sier det vil være nødvendig å holde bransjen på radaren enda ett år i Østfold og Akershus.

Kilde: Høyfrekvens av manglende rutiner

Powered by Labrador CMS