penger - bredde
penger - bredde

Lønnsoppgjøret i Virke-organiserte bedrifter

Bedrifter som er bundet av Renholds­overens­komsten mellom Virke og Norsk Arbeids­mands­forbund får nye lønns­satser.

Publisert

Ill.foto av penger: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Med virkning fra 1. april 2015 gis et generelt tillegg på kr 1,75 pr. time (37,5 t uke). Med virkning fra 1. mai 2015 gis også et garanti­tillegg på kr 3,60 pr. time (37,5 t uke).

For bedrifter som er bundet av Renholds­overens­komsten mellom arbeids­giver­organisasjonen Virke og arbeids­taker­organisasjonen Norsk Arbeids­mands­forbund innebærer dette nye lønns­satser:

Fra 1. april 2015:

Under 18 år kr.122,76

0-2 års ansiennitet kr. 165,77

2-4 års ansiennitet kr. 169,14

4-10 års ansiennitet kr.175,87

Over 10 års ansiennitet kr.179,72

Lønnstabell for lærlinger under Reform 94:

1. læreår kr 89,57

2. læreår kr 89,57

Fra 1. mai 2015:

Under 18 år kr.122,76

0-2 års ansiennitet kr.169,37

2-4 års ansiennitet kr.172,74

4-10 års ansiennitet kr.179,47

Over 10 års ansiennitet kr.183,32

Lønnstabell for lærlinger under Reform 94:

1. læreår kr 91,37

2. læreår kr 91,37

Kilde: Forhandlingsresultatet for renholdsbransjen mellomoppgjøret 2015

Powered by Labrador CMS