Vaskemaskin_trond_lite
Vaskemaskin_trond_lite

Diplom til fem vaskerier

Norsk Renseri- og Vaskeri­forening og Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn hadde felles års­konferanse 19.-21. mars 2015. For 2014 var det fem vaskerier som tilfreds­stilte kriteriene til diplom.

Publisert

Ill.foto av vaskerimaskin: Trond Erik Hillestad

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Diplomene henger svært høyt og deles kun ut til de vaskeriene som ikke har fått avvik gjennom hele året, melder NVK.

Innsatsen i 2014 har vært meget god for alle medlems­vaskeriene og hele fen av den tilfreds­stilte kravene til diplom:

  • Agder Sentralvaskeri
  • Nor Tekstil avd. Bergen
  • Rent-Nordvest
  • Storvask Agdenes
  • Vekst Ålesund

Storvask Agdenes mottok diplomet for 3. året på rad.

NVK har 59 medlems­vaskerier og gjennomf­ører 2-6 konsulent­besøk hos hvert enkelt medlems­vaskeri i løpet av et kalenderår. Antall besøk avhenger av behovet og hvor godt vaskeri et tilfreds­stiller kravene i Teknisk Protokoll.

Etter hvert konsulent­besøk mottar vaskeriene konsulent­rapport og tilsyns­bevis med resultatet av kontrollen. Resultatet gis på en skala fra 1 til 7, der 7 er meget bra og 1 er ikke godkjent.

Kriteriet for å motta diplom er at resultatet gjennom året er på 6,8 (av 7,0) eller bedre.

Det innebærer svært få, om noen, avvik fra kravene for å kunne motta diplom. Det ligger derfor en eksemplarisk innsats til grunn når et vaskeri tilfreds­stiller kriteriene for diplom.

Kilde: Diplom til 5 vaskerier

Powered by Labrador CMS