Renholder
Renholder

Høyere lønn hos fire av ti

I fire av ti renholdsbedrifter har de ansatte fått høyere lønn som følge av at tariffavtalen ble allmenngjort.

Publisert

Funnene i undersøkelsen tyder på at svært mange bedrifter tidligere har lønnet under tariffavtalens satser. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette kommer fram i en undersøkelse som er gjennomført av Fafo blant 205 renholdsbedrifter. Fafo-rapporten «Vil tiltakene virke?» er laget på oppdrag fra Arbeidstilsynet, og er en av flere undersøkelser som skal se på hvordan tiltakene som er satt i gang i renholdsbransjen virker på sikt.

God kjennskap til allmengjøringen

Allmenngjøringsforskriften i renhold trådte i kraft 1. september 2011, og Fafo-undersøkelsen ble utført våren 2012. Blant de 205 bedriftsledere som deltok, svarte 92 prosent at de hadde god eller ganske god kjennskap til bestemmelsen om allmenngjøring, og kunnskapen var best blant lederne i de store bedriftene (mer enn 50 ansatte).

Lønnet under tariffavtalen

I fire av ti renholdsbedrifter har de ansatte fått høyere lønn som følge av allmenngjøringen, og selv i bedrifter med tariffavtale svarer 34 prosent av lederne at de ansatte har fått høyere lønn som følge av allmenngjøringsforskriften.

Det er satsene for de med lavest ansiennitet som er allmenngjort, og resultatene tyder derfor på at svært mange bedrifter tidligere har lønnet under tariffavtalens satser, påpeker arbeislivet.no.

En annen forklaring kan være at renholdere med lang ansiennitet har fått lønnsforhøyelse i forbindelse med allmenngjøringen av satsene for de med lavest ansiennitet (0–2 år), skriver nettstedet.

"

– Verre konkurranseforhold

I undersøkelsen kommer det også frem at drøyt 22 prosent av bedriftene mener at konkurranseforholdene har blitt verre som følge av allmenngjøringen og høyere lønnsnivå - Mens flertallet av bedriftslederne (62 prosent) melder om uendrede konkurranseforhold.

Her kan du laste ned hele Fafo-rapporten: Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012

Les mer om undersøkelsen hos Arbeidslivet.no

Powered by Labrador CMS