knut-boge-2
knut-boge-2

Fra husøkonomi til Facility Services

Fra høsten er det slutt på bacelorprogrammet Husøkonomi og serviceledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). – Vi tilpasser studiet endringene i bransjen, sier studieleder Knut Boge, som ønsker velkommen til det nye studiet Facility Management.

Publisert

Knut Boge blir studieleder også for det nye bachelorprogrammet Facility Management. Søknadsfristen for studenter som ønsker å begynne høsten 2013 er
15. april. Foto: Helle Hynne

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

HiOA slår sammen de to bachelorstudiene «Husøkonomi og serviceledelse» og «Kostøkonomi, ernæring og ledelse», til et nytt bachelorstudium: Facility Management. Studiet tar inn sitt første studentkull høsten 2013, og i andre semester skal studentene velge mellom profesjonsprofilene Facility Services og Mat og ernæring.

Møter de nye utfordringene

Knut Boge, som har vært studieleder for de to tidligere bachelorstudiene, fortsetter som studieleder for det nye. Han presenterte det nye studieprogrammet på bransjedagen som ble arrangert ved HiOA tidligere denne måneden, og understreket at utdanningen på denne måten følger bransjens utvikling.

– Det har skjedd store endringer i begge bransjene siden de to tidligere studiene ble etablert; Nye metoder, nytt verktøy og ikke minst høyere produktivitet. Bransjen har blitt mer kapitalintensiv og vi møter andre utfordringer. Derfor må vi tilnærme oss faget på en annen måte, sa Boge.

Åpner for flere muligheter

Studielederen fremhevet at en bachelorgrad i Facility Management gir studentene mulighet til å gå videre i masterstudier som de to tidligere studiene ikke kvalifiserte til.

HiOA skriver følgende om profesjonsprofilen Facility Services på sine nettsider:

Kandidater med profesjonsprofilen Facility Services kan lede virksomheter som spenner over mange ulike fagfelt, fra arealplanlegging, materialvalg, renhold, vedlikehold, hygiene og innemiljø, til resepsjon, interntjenester, sikkerhet, utemiljø og bærekraftig drift og forvaltning av ulike typer bygg.

Fellesdelen av bachelorstudiet er en generalistutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse.

Søknadsfristen for opptak høsten 2013 er 15. april.

Les mer om det nye studiet på Høgskolen i Oslo og Akershus sine nettsider.

Powered by Labrador CMS