Jaana-Røine-og-Kari-Lill-Lj

Stadig flere deltar i emballasjedugnaden

Mer enn 5000 norske virksomheter støtter nå opp om emballasjedugnaden ved å være medlem i Grønt Punkt Norge.

Publisert

Jaana Røine og Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge er glad for at stadig flere virksomheter deltar i den store emballasjedugnaden. (Foto: Jan Tveita)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det er flott at stadig flere virksomheter ønsker å delta i emballasjedugnaden, og på den måten tar et viktig miljø- og samfunnsansvar, sier adm. direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge. Hun peker spesielt på den innsatsen dagligvarebransjen har gjort for å sikre at deres leverandører gjør sin del av jobben.

Dagligvarebransjen viser vei

– Dagligvarebransjen har tatt ansvar og vist vei, og andre bransjer kommer etter. Ved at dagligvarebransjen stiller krav om medlemskap i Grønt Punkt Norge for å gi produktene hylleplass i butikkene, sikrer de at alle leverandører deltar i returordningene for brukt emballasje. I 2009 innførte sportsbransjen en tilsvarende løsning.

Krav fra innkjøpere har stor effekt

– Våre medlemmer gjør i dag en fantastisk innsats for miljøet og samfunnet. Det er viktig at all emballasje sorteres, samles inn og blir gjenvunnet, samtidig som det bør være en rettferdig fordeling av gjenvinningskostnadene. Dessverre er det slik at noen virksomheter som bruker emballasje står utenfor ordningen og dermed gjør seg til gratispassasjerer, forklarer Jaana Røine.

Kontrollmedlemmer

Blant de drøyt 5000 medlemmene er nesten 2000 kontrollmedlemmer, og tar på den måten del i emballasjedugnaden ved at de stiller miljøkrav til sine leverandører. Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i 2009 at offentlige virksomheter skal kreve at deres leverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje. I tillegg stiller Miljøverndepartementet seg helt og fullt bak Grønt Punkt Norge. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har oppfordret alle offentlige etater og kommuner til å bli kontrollmedlemmer i Grønt Punkt. Leverandører som ikke er medlem hos Grønt Punkt, risikerer å bli avvist når nye avtaler skal inngås.

Ved miljømerking

Krav om medlemskap møter også mange som vil miljøfyrtårnsertifisere virksomheten eller svanemerke produkter. Gjennom samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn og Svanen tar stadig flere ansvar for hele emballasjekjeden i næringslivet.

Dugnad med miljøgevinst

Returordningene sikrer at kildesortert emballasje fra næringsliv og private husholdninger ikke kommer på avveie, men gjenvinnes og brukes som en ny ressurs. De norske returordningene for emballasje bidrar årlig til en reduksjon av CO2-utslipp på nesten 400 000 tonn.

– Grønt Punkt og materialselskapene er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av brukt emballasje. Ved å delta i emballasjedugnaden reduseres miljøproblemene forårsaket av emballasjeavfall, og det oppnås en rettferdig fordeling av kostnadene knyttet til en forsvarlig innsamling og gjenvinning av brukt emballasje, sier Jaana Røine.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS