even-hagelien-lite-2.jpg

– Utenlandske vikarbyråer på vei ut

Utenlandske vikarbyråer forlater Norge. Det kan være en av årsakene til at de norske bemanningsselskapene hadde en uventet sterk vekst i andre kvartal, mener NHO Service.

Publisert

(Foto: Karine H. Henriksen).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Fra årsskiftet vil det ikke lenger være tillatt å levere utenlandsk arbeidskraft med lave lønninger i Norge. Mye tyder på at mange utenlandske vikarbyråer allerede er i ferd med å avvikle virksomheten sin her i landet, sier Even Hagelien i NHO Service, som organiserer de norske bemanningsselskapene, skriver ledernett.no." Ifølge Hagelien var veksten for de norske vikarselskapene i andre kvartal sterkere enn ventet, og sterkere enn den økonomiske utviklingen ellers skulle tilsi. Han tror en av forklaringene kan være at de norske selskapene nå er i ferd med å overta markedet etter utlendingene som trekker seg ut.Et slikt skifte kan fremstå som vekst i bransjen, selv om totalmarkedet muligens krymper noe, mener han.

Usynlige

– De fleste av disse utenlandske byråene har vært etablert ene og alene for å drive i Norge. De har operert med lønnsnivå som er sosialt uakseptabelt, men som har vært juridisk lovlig. Nå er det like før likebehandlingsprinsippet innføres, og det ser ut som mange av dem legger inn årene, sier Hagelien. Han anslår at utenlandske vikarbyråer har omsatt for minst 100 millioner kroner i året i Norge. – Dette har vært et stort marked av usynlige aktører som ikke har fremkommet på noen statistikker, for det er bare norske bedrifter som leverer tall til bransjestatistikken.Tallene for andre kvartal viser en vekst i utfakturerte timer på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor. Ser man bort fra byggebransjen, var veksten fire prosent.

Hele saken kan leses her:

"
Powered by Labrador CMS