hagelien2010b.jpg
hagelien2010b.jpg

Rydder opp i bemanningsbransjen

– Mange useriøse bemanningsselskaper vil forsvinne fra Norge når vikarbyrådirektivet innføres. Sosial dumping vil ikke lenger være et problem som knyttes til bemanningsbransjen.

Publisert

Fagsjef i NHO Service, Even Hagelien. (Foto: NHO Service).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service, som organiserer de største bemanningsselskapene her i landet, i en pressemelding.

– Vi har ikke full oversikt over hvor mange selskaper som leverer personell til Norge fra utlandet og ikke følger norske lønns- og arbeidsvilkår. Men dette har utvilsomt vært et problem, sier han videre.

Mister sitt fortrinn

Med direktivet på plass, vil selskaper som dumper lønninger miste sitt konkurransefortrinn og trolig trekke seg ut av det norske markedet, mener NHO Service.

– Vi er glad for at det nå er endelig avklart at Norge ikke vil reservere seg mot direktivet. Det er bra for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Når direktivet blir innført, må alle som leier ut arbeidskraft i Norge betale norske lønninger, slik våre medlemmer gjør i dag.

NHO Service mener at den varslede tiltakspakken hvor regjeringen legger opp til solidaransvar for innleier og plikt til å drøfte innleie med tillitsvalgte, går for langt.

– Direktivet er godt nok i seg selv når det gjelder å beskytte arbeidstakernes rettigheter, sier Even Hagelien.

Bryter lover

I dag er det fullt lovlig for bemanningsselskaper fra for eksempel Polen og Litauen å leie ut folk til norske bedrifter og likevel lønne etter satser fra hjemlandet.

– Dette virker undergravende for hele bemannningsbransjen. Som bransje mener vi det er uakseptabelt at folk som arbeider i Norge får lønn som det ikke er mulig å leve av. Direktivet vil gi en etterlengtet lovhjemmel for å sikre ryddige forhold, sier Hagelien, til Newswire.

Hagelien hevder at flere av de utenlandske bemanningsselskapene som i dag opererer i Norge, er organisert slik at de systematisk bryter lover og regler.

– Vi har eksempler på selskaper som har postboksadresse i Irland, eier i Sveits og som henter arbeidskraft til Frankrike fra Polen via et kypriotisk selskap. Det gjør det vanskelig for ansatte å ivareta sine rettigheter. Slike selskaper er i Norge i dag, og har levert arbeidskraft til norske bedrifter.

Les hele saken her:

"
Powered by Labrador CMS