Mikrofiberklut.jpg
Mikrofiberklut.jpg

Lavere sykefravær i privat sektor

Sykefravær er lavere i private enn i offentlige tjenester, viser ny statistikk fra SSB. På sykehjem betyr det en ekstra regning på 14 000 kroner pr årsverk for det offentlige.

Publisert

Nye tall fra SSB viser at renhold innen privat sektor hadde 11 prosent lavere sykefravær enn i offentlig sektor, skriver NHO Service. (Foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Statistisk sentralbyrå (SSB) har for første gang fått frem statistikk over sykefravær for renhold, helse og kantiner, pr kvartal og på årsbasis slik at offentlig og privat sektor sammenlignes. Hensikten er å etablere et sammenligningsgrunnlag som motiverer til forbedringer. Tallene er fra 2011. Dette er gjort på oppdrag for NHO Service, skriver de på sine nettsider.

Innen helse og omsorg er det hentet ut tall fra sykehjem og hjemmetjenester. Her lå sykefraværet ved privat drift på 7 prosent, mens det var 9,7 prosent når kommunene er arbeidsgiver. Differansen utgjør 37 prosent. Innen renhold lå fraværet 11 prosent lavere i det private, mens det for kantiner var minimal forskjell på offentlig og privat drift.

Sykefraværet ved for eksempel sykehjem koster det offentlige 14 000 kroner mer pr. årsverk enn i det private.

- Sykefravær er en viktig indikator på arbeidsmiljø, trivsel, ledelse og evnen til å levere kvalitet. Ved å offentliggjøre tall hvert kvartal fremover vil vi gjøre det lettere å få noe å strekke seg etter. Vi håper tallene kan anspore til tiltak som reduserer sykefraværet og skape bedre kvalitet for ansatte og de som mottar tjenester, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

Renholdsbransjen, helsesektoren og kantinebransjen er valgt ut fordi dette er bransjer med et sykefravær som ligger relativt høyt og fordi komparative tall er tilgjengelige. Andre bransjer vil bli vurdert koblet inn når komparative tall er tilgjengelige.

Les hele saken og se tabelloversikt på sykefraværet.

"
Powered by Labrador CMS