Fritid

Kutt ut jobben når du har fri

Det lønner seg for alle parter å glemme jobben i fritiden. Ansatte blir mer fornøyd med livet, mindre stresset, og det kan øke prestasjonene på jobb å koble ut når du har fri.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge en ny stor studie kan vi lettere legge igjen jobben på kontoret hvis vi klarer å skape et fysisk og psykisk skille mellom arbeid og fritid, og hvis vi klarer å sluttføre oppgaver på jobben, skriver forskning.no.

Også jobbens ansvar

Dette er ikke bare arbeidstakers ansvar, skriver den tyske forskeren bak samlestudien, Sabine Sonnentag ved University of Mannheim i Tyskland. Som oftest er det ikke bra å være mentalt opphengt i jobben på fritiden, fortsetter Sonnentag, som har gått gjennom en rekke studier om dette temaet de siste årene.

Sonnentag mener arbeidsgivere bør oppmuntre de ansatte til å skru av jobben når de er hjemme, og i tillegg være tydelige på at det å jobbe døgnet rundt, ikke er hva som definerer høy prestasjon og dedikasjon i jobben.

Faktisk vinner arbeidstakere, og kanskje også arbeidsgivere, på at de ansatte har et klart skille mellom jobb og fritid, glemmer jobben og engasjerer seg i andre ting når klokka ringer ut.

Noen av fordelene som avdekkes, er at du blir mer fornøyd, mindre stresset, og starter dagene med et forfrisket sinn, ifølge studien.

Ikke sjekk e-posten

Det å løsrive seg mentalt fra jobben betyr blant annet å ikke sjekke e-post og ikke tenke på jobbrelaterte temaer – verken sosiale konflikter med kollegaer eller arbeidsoppgaver.

Blant annet én studie tyder på at arbeidstakere som klarer dette, rapporterer høyere nivå av velvære enn de som ikke klarer det. De er mer fornøyde med livet, mindre psykisk slitne, og de sover bedre.

Utmattende alltid å være til stede

Motsatt tyder en annen studie på at den negative effekten av alltid å være mentalt til stede i jobben, også utenfor arbeidstiden, kan vare lenge. Denne studien fulgte 309 servicearbeidere over ett år, og fant at de som fra begynnelsen oppga at de var lite løsrevet fra jobben på fritiden, også følte seg mer følelsesmessig utmattet mot slutten av perioden.

Positivt å løsrive seg

Folk som ikke tenkte så mye på jobb på fritiden, var derimot gladere og mindre slitne om kvelden, ifølge en annen studie av høyt utdannende fagarbeidere, som Sonnentag trekker fram. Funnene kan tyde på at det å ha et slikt forhold til jobben, hjelper dem til å komme til arbeidet i en god modus som bidrar til at de gjør arbeidsoppgavene sine bedre, skriver hun med støtte i en annen av studiene.

Meningsfylte aktiviteter hjelper

Folk opplevde selv at en atspredt helg uten tanke for jobb, gjorde at de følte seg forfrisket når arbeidsuka begynte, og at de i større grad tok tak i problemer på jobb og løste dem.

Med økte stressfaktorer på jobben, som stor arbeidsmengde og høyt tidspress, vil andelen mennesker som ikke klarere å legge fra seg jobben når de kommer hjem øke, heter det i Sonnentags oppsummeringsartikkel. Ifølge henne kan én forklaring kan være at man blir så oppgiret at det er vanskelig å endre modus.

Medisinen mot dette er meningsfylte aktiviteter i fritiden, mener forskeren. Alt av frivillig arbeid, hobbyer, turer og naturopplevelser i skog og mark bidrar til å lade batteriene, sier Sonnentag, som etterlyser mer forskning på dette området.

(forskning.no)

"
Powered by Labrador CMS