Rengjøringshjelp.jpg

Avviser skattefradrag

Finansminister Sigbjørn Johnsen avviser forslag om skattefradrag som ville gjort mye svart arbeid i hjemmet hvitt.

Publisert

Forslag om innføring av skattefradrag som ville gjort mye svart arbeid i hjemmet hvitt, ble avvist av finansministeren. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Seks representanter fra Høyre foreslo å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig for å bekjempe svart arbeid, grov utnyttelse av arbeidskraft (sosial dumping), samt bidra til økt sysselsetting, skriver NHO Service på sine nettsider. De har lenge arbeidet for innføring av et fradrag i Norge.

Men finansminister Sigbjørn Johnsen sa nei.

–Verken effektivitetshensyn, fordelingshensyn eller administrative hensyn kan forsvare å bruke et beløp i milliardklassen på skattefradrag for håndverks- og husholdningstjenester i Norge, skriver Johnsen i redgjøringen for avslaget.

Høyres representanter hadde vist til det svenske HUS-fradraget, som består av ROT-fradraget (“Reparasjon, Ombyggnad og Tillbyggnad”) og RUT-fradraget (“Rengöring, Underhåll og Tvätt”). ROT-fradraget omfatter blant annet vedlikeholds- og påkostningsarbeid, mens RUT-fradraget omfatter husholdningstjenester som husrengjøring, klesvask, enklere hagearbeid samt barnepass og annet tilsyn. Forslagsstillerne betegner RUT-fradraget som ROS-fradraget på norsk, som da er en forkortelse for renhold, omsorg og serviceoppdrag, skriver NHO Service videre om saken.

I den svenske ordningen er den offentlige støtten 50 prosent av arbeidskostnadene. Maksimalt støttebeløp er SEK 50 000 per person per år og gjelder samlet for ROT og RUT.

Danmark innførte 1. juni 2011 tilsvarende ordning med skattefradrag på vanlige oppgave i hjemmet, som rengjøring, barnepass, hagearbeid, vedlikehold mm.

Sigbjørn Johnsen om saken

"
Powered by Labrador CMS