Fellesskap-colourbox.jpg

Kjemper mot vikarbyrådirektivet

I dag foregår en landsomfattende aksjon mot EUs vikarbyrådirektiv. Direktivet slår fast at vikarer skal ha like gode rettigheter som faste ansatte.

Publisert

Mange står sammen i kampen mot vikarbyrådirektivet. (Ill.: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Motstanderne av direktivet håper blant annet å snu Arbeiderpartiets stortingsgruppe, som før jul sa ja til innføring av direktivet. Flertallet av LOs medlemmer streiker i dag mot direktivet, melder NRK.

Mer vikarbruk

Vikarbyrådirektivet slår fast at vikarer skal ha like gode betingelser som fast ansatte. Men fagbevegelsen mener det vil føre til mer bruk av vikarer og svekking av retten til faste stillinger.

" LO-leder Roar Flåthen sier han forstår bekymringen og at sekretariatet stilte en del krav til regjeringen for at LO skulle kunne støtte direktivet.– Nå foreligger regjeringens forslag til tiltak. LO vurderer disse i en løpende prosess med forbundene og vil ta endelig stilling innen høringsfristen, sier Flåthen til NTB.

20 000 ut i streik

El og IT-forbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Skolenes Landsforbund har alle lagt ned veto mot direktivet. Rundt 20 000 arbeidstakere, 29 steder i landet vil legge ned arbeidet mellom klokken 12.30 og 16 i dag, skriver NRK.

Fakta om vikarbyrådirektivet:

" EUs vikarbyrådirektiv slår først og fremst fast at arbeidstakere som leies inn fra bemanningsbyråer skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som om de var fast ansatt i bedriften. Mange steder i Europa, spesielt der arbeidsforholdene og reguleringen av vikarbruken ikke er av samme karakter som her i landet, ser man på dette likebehandlingsprinsippet som en seier. Direktivet skal også bidra til å anerkjenne vikarbyråene som arbeidsgivere. Kritikerne i mange LO-forbund mener direktivet vil bety økt bruk av vikarer og midlertidig ansatte, samt en svekkelse av både ansettelsesvernet og retten til faste ansettelser. Arbeiderpartiets stortingsgruppe sa før jul ja til EUs vikarbyrådirektiv. Det ble altså ingen ny høringsrunde om direktivet, ett år etter den opprinnelige høringen, som mange i LO hadde håpet på. I stedet kom det en vikartiltakspakke, der noen av fagbevegelsens mange bekymringer fra første runde ble tatt med, som nå er ute på høring.Kilde:NRK

Les mer her

"
Powered by Labrador CMS