helse-penger-eple-colourbox.jpg
helse-penger-eple-colourbox.jpg

Lyser ut midler for å begrense ufrivillig deltid

Private og offentlige virksomheter kan nå søke om prosjektmidler til reduksjon av ufrivillig deltid.

Publisert

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som lyser ut midlene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Pengene som lyses ut kan blant annet brukes til tiltak innenfor endret organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraften og endret/utvidet bemanning. Det er også mulig for virksomhetene å søke om midler til utvikling av kompetanse for enkeltpersoner.

– Regjeringen er opptatt av at de som ønsker det får arbeide heltid. Derfor trenger vi hele tiden å utvikle kunnskapen om hvilke tiltak som hjelper oss med å redusere den ufrivillige deltiden, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.Søknadsfristen er 23. mars 2012.

For nærmere informasjon, se utlysning på internett: - NAV: nav.no/ufrivilligdeltid - Vox: vox.no/ufrivilligdeltid

"
Powered by Labrador CMS