ID-kort

Godkjenningsordning innføres i renholdsbransjen

– Godkjenningsordningen, som også innebærer et ID-kort, er et viktig tiltak for å rydde opp i renholdsbransjen. Ordningen vil bidra til en mer seriøs bransje, og dermed bedre arbeidsvilkår for de ansatte og mer rettferdig konkurranse, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, i en pressemelding.

Publisert

BB Servicesystem AS, innførte offentlig godkjent ID-kort i 2008. Her med husøkonom Hanne Loen. (Foto: Pål Sønsteli).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Godkjenningsordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Samtidig blir det forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent, skriver Arbeidsdepartementet i en pressemelding.

Offentlig register og ID-kort

Forskriften om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen ble fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Godkjente virksomheter skal registreres i et offentlig tilgjengelig register og arbeidstakerne skal få utstedt ID-kort. Ordningen trer i kraft 1. september 2012.

Må oppfylle flere krav

For å bli godkjent må virksomhetene dokumentere at de oppfyller viktige helse-, miljø- og sikkerhetskrav, krav om oppholdstillatelse, registrerings- og rapporteringsplikter til offentlige registre og kravene til lønns- og arbeidsvilkår i forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter. Ordningen skal administreres av Arbeidstilsynet.

Godkjenningsordningen med ID-kort etableres som en del av det nye treparts bransjeprogrammet for renholdsbransjen.

Les forskriften her:

(Pressemelding Arbeidsdepartementet).

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS