kontrakt.jpg
kontrakt.jpg

Vil offentlige regelbrudd til livs

Stortinget ber om skjerpet innsats mot regelbrudd i offentlige anskaffelser.

Publisert

Stortinget behandlet like før påske Riksrevisjonens undersøkelse om årsaker til at statlige virksomheter ikke etterlever regelverket for offentlige anskaffelser, og to av innspillene lyder slik:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Det enkelte departement må i større grad fokusere på etterlevelse av av anskaffelsesreglementet i sin styringsdialog med underliggende etater. Departementene bør også spesifisere eventuelle konkrete tiltak som bør iverksettes.

- Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) bør i større grad arbeide med tiltak for å forebygge brudd på anskaffelsesregelverket.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, ber bl.a. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vurdere om det er behov for forenklinger av dagens regelverk og eventuelt komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer. De trekker ellers fram flere tiltak som de mener kan styrke feltet:

• I Sverige har man for eksempel tillagt en av statsrådene et eget spesielt ansvar på feltet – en egen «innkjøpsstatsråd».

• I Storbritannia har regjeringen slått et slag for små og mellomstore leverandører og de frivillige organisasjonene.

Les mer på doffin.no

Powered by Labrador CMS