Inkluderende.no.gif

Stor interesse for det nye IA-verktøyet

Interessen er stor for det nye IA-verktøyet inkluderende.no som ble lansert i høst, melder Norsk Industri. Etter to måneder er det hele 70 000 treff på verktøyet over hele landet.

Publisert

Arbeidsutvalget for nettstedet inkluderende.no har bestått av Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri, Margrete P. R. Martin, prosjektleder, fagsjef Industriskolen, Norsk Industri, Tor Idar Halvorsen, rådgiver LO og Ann Torill Benonisen, spesialrådgiver i NHO. (Foto: Jan Tveita)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Siden lanseringen i september er det arrangert en rekke kurs i bruken av det nye IA-verktøyet. De som står bak verktøyet får mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Inkluderende.no oppleves som et nyttig, engasjerende verktøy. I tillegg er det enkelt å bruke og helt gratis.

Verkøyet består av tre interaktive filmer og en nettside med all den informasjon du trenger. Filmene kan brukes individuelt eller i en gruppe. I gruppemodus legges det opp til diskusjoner om generelle problemstillinger i IA-arbeidet og ikke minst om hvordan dette fungerer på den enkelte arbeidsplass.

IA på dagsorden

Målet er at flest mulig virksomheter skal komme i gang med et systematisk arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv. Ved å bruke filmene med grupper av ansatte settes IA og arbeidsmiljø på dagsorden. Filmene kan brukes på avdelingsmøter, HMS-møter, ledermøter, styremøter og lignende. For å forenkle gjennomgangen i grupper har vi laget en egen inngang som heter gruppemodus som du finner på samme side.

Verktøy for alle

Målgruppen for verktøyet var primært ledere, tillitsvalgte og verneombud – men vi tror alle ansatte vil ha glede og nytte av å gå gjennom filmene. Verktøyet er for alle virksomheter i hele Norge, store, små, offentlige, private, de med IA-avtale og de uten.

Interaktivitet

Situasjonsbilde fra det interaktive verktøyet inkluderende.no.

De tre interaktive filmene du finner på www.inkluderende.no, tar for seg dilemmaer fra arbeidslivet. Brukerne vil kjenne seg igjen og kunne relatere situasjonene til sin jobbhverdag. Her blir brukeren stilt overfor valg, og valgene får konsekvenser. Disse dilemmaene fungerer som utgangspunkt for refleksjon, og også diskusjon om din rolle i bedriften, enten du er ansatt, leder, tillitsvalgt eller verneombud.

Rikholdige nettsider

Nettsidene er inndelt i temasider med artikler, eksempler, verktøy, tidslinjer for oppfølging av sykemeldte, nyttige lenker m.m. Nettstedet skal gi hjelp til å komme i gang med målrettet IA-arbeid, og inspirasjon i videre arbeid. Dette nye verktøyet for inkluderende arbeidsliv vil være helt gratis å benytte seg av.

Norsk Industri har ledet arbeidet med www.inkluderende.no. Bak prosjektet står alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, samt Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Hjelp til å komme i gang

Norsk Industri med samarbeidspartnere vil våren 2012 besøke bedrifter og tilby hjelp til å komme i gang med inkluderende.no. Bedrifter oppfordres til å ta kontakt med Pernille Vogt i Norsk Industri.

(Norsk Industri / hmsmagasinet.no)

"
Powered by Labrador CMS