bernander.jpg

- Uforsvarlig lønnsfastsettelse

Tariffnemnda vedtok i dag å allmenngjøre en timelønn på 151,67 kroner timen for ansatte i renholdsbedrifter. NHOs representant i nemnda stemte for allmenngjøring, men mente satsen måtte settes lavere enn det flertallet gikk inn for.

Publisert

ohn G. Bernander frykter dagens vedtak vil gi økonomiske konsekvenser for flere aktører i bransjen. Foto: Helle Hynne

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi frykter at dagens vedtak kan virke lønnsdrivende, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO i en pressemelding.

- NHO vil gjerne bidra til at denne bransjen har bedre rammer for sine ansatte, men allmenngjøring på dette nivået løser ikke problemene bransjen har. Og svært høy allmenngjort minstelønn bidrar heller ikke til å løse den svarte økonomien eller redusere antallet useriøse aktører, sier Bernander.

- Høyere enn nødvendig

Timesatsen er langt høyere enn minstelønn for tilsvarende tjenester utført av egne ansatte. I forarbeidene til lov om allmenngjøring presiseres det at allmenngjøring ikke må virke lønnsdrivende for norske arbeidstagere, skriver NHO i pressemeldingen.

- Med en sats på 151,67 kroner i timen har nemnda gått høyere enn nødvendig i forhold til formålet med allmenngjøring, nemlig å beskytte de ansatte mot urimelige arbeidsvilkår, sier Bernander.

Ikke bra for de små

Han frykter at vedtaket vil gi økonomiske konsekvenser for flere aktører i bransjen

- Mange små renholdsbedrifter i distriktene kan gå en usikker fremtid i møte, tror Bernander.

Bernander legger til at dersom allmenngjøring først skulle være brukt burde minstelønnssatser for tilsvarende arbeid vært lagt til grunn, og viser til at innenfor hotellrenhold er timesatsen 132,15 kroner.

NHO påpeker i pressemeldingen at det er store utfordringer med å sikre seriøsitet i renholdsbransjen og at de har inngått et bransjeprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet og regjeringen.

Bakgrunnen for vedtaket i nemnda er en begjæring fra LO den 17. mars 2011 med krav om delvis allmenngjøring av Overenskomsten for Renholdsbedrifter 2010-2012 mellom LO og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden og NHO og NHO Service på den annen side. Begjæringen gjelder allmenngjøring for hele landet.

(Pressemelding/NTB)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS