Tvinges til pensjon

To renholdere ved Universitetet i Oslo vil gjerne jobbe et år ekstra før de går av med pensjon. Nei, sier universitetet. «Under en hver kritikk», svarer NTL.

Publisert

Universitetet i Oslo har en særavtale om pensjonsalder på 65 år for renholdere. Det er denne avtalen teknisk direktør Frode Meinich viser til når nettavisa Uniforum forelegger ham saken. Ifølge Meinich har universitetsdirektøren understreket at man skal være restriktive med å gjøre unntak fra denne avtalen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi synes behandlingen av denne søknaden er under en hver kritikk, sier Ellen Dalen, som leder NTL-foreningen ved universitetet.

– Renholderne har en særavtale som gir dem rett til å gå av med pensjon når de fyller 65 år. Dette er en rett, ikke en plikt, sier Dalen.

Hun minner om at universitetet også har undertegnet en avtale om et inkluderende arbeidsliv der det heter at målet er å få folk til å stå lenger i arbeid. Ifølge Dalen har universitetet også en politikk som sier at de ansatte skal ha et reelt valg når det gjelder når de vil pensjonere seg.

Les mer om saken på Uniforum

Powered by Labrador CMS