Renholdsoverenskomsten blir allmenngjort

Renholdsoverenskomsten blir allmenngjort. Nå skal alle renholdere i private renholdsbedrifter her i landet minst ha en timelønn på 151 kroner og 67 øre. Det konkluderte Tariffnemda i dag.

Publisert

(NTB): Allmengjøring av renholdsoverenskomsten innebærer at timelønnsatsen vil være kr 151,56. Det er også allmenngjort tariffvilkår knyttet til bl.a. reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag utenfor fast arbeidssted.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det vil etter dette være ulovlig å lønne renholdere under allmenngjort timesats, og kunden vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig dersom man gjør dette og dermed velger en useriøs renholdsleverandør.

Det er ikke avklart når allmenngjøringen trer i kraft, men trolig vil dette skje til høsten.

- Dagens vedtak er et viktig skritt i kampen mot sosial dumping. Dette er en gledens dag for alle som slåss for å bedre forholdene i renholdsbransjen. Næringen lider under mange useriøse aktører og en stor svart økonomi. Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten vil bidra til å rydde opp, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

Etter enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service fremmet LO den 17. mars i år en begjæring om allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten. Tariffnemda behandlet i dag, tirsdag 21.06, begjæringen og nemdas flertall har funnet at det er grunnlag for å etterkomme begjæringen.

(NTB)

Powered by Labrador CMS