skilt.jpg
skilt.jpg

Faktaside om allmenngjøring

Allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten trer i kraft 1. september. På Arbeidstilsynets faktasider kan du lese mer om hva allemgjøring betyr.

Publisert

Allmengjøring av renholdsoverenskomsten innebærer at timelønnsatsen blir kr 151,67.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er også allmenngjort tariffvilkår knyttet til blant annet reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag utenfor fast arbeidssted.

Fra 1. september vil det være ulovlig å lønne renholdere under allmenngjort timesats. Også kunden kan holdes økonomisk ansvarlig dersom de velger en useriøs renholdsleverandør.

Gå til Arbeidstilsynets faktasider om allmenngjøring

Powered by Labrador CMS