Vedlikehold av bygg
Vedlikehold av bygg

Godt vedlikehold sikrer helsen

Norske kommuner mangler evne og vilje til å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av offentlige bygg. Det gir dårlig arbeidsmiljø og kan helt slå ut de av oss som plages med astma, allergi og overfølsomme luftveier. Det skriver Arbeidervern.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den statlig eide sykehusmassen og den kommunale bygningsmassen har hatt et forfall over lengre tid som har gitt et stort etterslep i vedlikeholdet og et stort oppgraderingsbehov, skriver Arbeidervern.

66 prosent av kommunale bygninger og 40 prosent av sykehusene kommer svært dårlig ut. 70-80 prosent av bygningene oppfyller ikke krav i lover og forskrifter.

En rapport utarbeidet for Kommunenes Sentralforbund i 2008 (”KS-rapporten”) viste et etterslep på 148 milliarder kroner i kommunalt vedlikehold, hvorav 60 milliarder må utbedres på kort sikt. Halvparten gjelder skolebygg.

Ødelegger arbeidsmiljø og helse

Forfallet er ødeleggende for arbeidsmiljø og helse. I tillegg til ubehag, redusert produktivitet og læring, kan dårlig inneklima være årsak både til utvikling og forverring av astma, allergi og annen overfølsomhet. Undersøkelser både fra Norge og andre land viser at ansatte i undervisning, sykehus og pleiesektorene er blant de yrkesgruppene som har mest yrkesrelatert astma og at dårlig inneklima er en viktig årsak.

Kartlegginger mangler

Dårlig drift og vedlikehold skader både inneklima, økonomi og helse på grunn av bygningsmessige feil og skader, sviktende drift, renhold og vedlikehold som fører til fukt, mugg, dårlig luftkvalitet, manglende temperaturstyring og økt forurensning inne. Mangel på systematisk kartlegging og oppfølging av inneklima bidrar sterkt.

Bruker midlene feil

Staten har siden 2002 gitt tilsagn om til sammen 30 milliarder kroner som rentefrie lån for å rydde opp i forholdene. Dessverre har det meste gått til å bygge noen nye og svært flotte skoler, samtidig som forfallet både i nye og gamle skoler fortsetter.

Det er lite sammenheng mellom kommuneøkonomi og evne til å drive forsvarlig vedlikehold. Hovedproblemet synes å være manglende evne og vilje til å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av eiendommene. Totalkostnaden til vedlikehold kommer enten den tas fortløpende eller gjennom skippertak, ifølge KS-rapporten. Den rådende form for vedlikehold i kommunene er en dyr form for vedlikehold. God forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) lønner seg best både på kort og lang sikt.

(Arbeidervern / hmsmagasinet.no)

Powered by Labrador CMS