Kvinne-som-sjef clbx.com

Kvinnelige ledere mest konkurransedyktige

 Kvinnelige ledere opplever jobben som mer meningsfull enn sine mannlige kolleger, og tar mer ansvar for å tilegne seg kunnskap. Likevel er det færre kvinner som ønsker å bli lenge der de er.

Publisert

Dette kommer fram i et omfattende studie som analyse- og rådgivnings- selskapet Great Place to Work Institute har gjennomført blant 2031 ledere i norske virksomheter. Ledernes opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap er blitt kartlagt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– At flere kvinnelige ledere opplever jobben som mer meningsfull tror jeg kan skyldes at kvinner har måttet jobbe hardere for å komme til sine lederposisjoner. Når man kjemper hardt og når målet, oppleves nok jobben som ekstra meningsfull, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i ledelsesorganisasjonen Lederne.

Kvinner mer kunnskapstørste

Undersøkelsen avdekker at det er store forskjeller når det gjelder kvinnelige og mannlige ledere. Mens 84 prosent av de kvinnelige lederne oppgir at de opplever arbeidet sitt som ”mer enn jobb”, svarer bare 76 prosent av mennene det samme. Videre viser studiene at kvinnene er betydelig mer opptatt av å tilegne seg ny kunnskap, og de føler bedriften de er ansatt i bidrar til noe positivt i samfunnet.

– Dette viser at kvinnelige ledere er mer på linje med det vi anser som sentrale holdninger i møte med fremtidens arbeidsliv enn sine mannlige kolleger. Det å være på hugget, se muligheter og søke ny kunnskap er egenskaper vi opplever som meget verdifulle på de beste arbeidsplassene, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Institute.

Jan Olav Brekke tror mange kvinnelige ledere ønsker å tilegne seg mest mulig kunnskap når de først er blitt ledere, fordi de vil være best mulig kvalifisert til jobben de skal gjøre. – I tillegg er det slik at kvinnelige ledere jevnt over er yngre enn de mannlige, og at de av den grunn også generelt sett har mer formell kompetanse enn sine mannlige kolleger, sier han.

Oftere på jobbshopping

Selv om de tar mer ansvar for egen læring og opplever jobben som mer meningsfull, svarer færre kvinner enn menn at de ønsker å bli lenge i bedriften.

Både Krohn Falck og Brekke tror dette kan bety at de kvinnelige lederne krever mer av sine arbeidsgivere.

– Jeg tror kvinner som stiller høye krav og forventninger til seg selv som leder, også stiller høye krav til egen arbeidsplass. Når flere av de kvinnelige lederne svarer at de ser på arbeidet som mer enn en jobb, så er de sannsynligvis også sterkere opptatt av nye utfordringer på arbeidsplassen enn hva menn er, sier han.

(Pressenytt)

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS