godkjenningsordning.jpg

Bransjen kartlegges

Fafo starter nå et kartleggingsprosjekt i renholdsbransjen, som del av trepartsamarbeidet mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet.

Publisert

Prosjektet skal fange opp og oppsummere all den kunnskap og erfaring partene selv har om renholdsbransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fafo skal levere en ferdig rapport 17. juni, som blant annet vil ta for seg følgende punkter:

- HMS og arbeidsmiljø - Seriøsitet og kontroll- Kunder og anbud

Forrige uke ble det første møtet i forbindelse med bransjeprogram mot useriøsitet i renholdsbransjen holdt.

NHO Service deltar i satsingen, og sitter referansegruppen for kunnskapsprosjektet.

- NHO Service er meget positiv til dette utredningsarbeidet og vil blant annet bidra aktivt med tall og analyser. Det er viktig at Fafo klarer og samle trådene til å gi et helhetlig bilde av bransjen og dens utfordringer, sier .

Les mer på NHO Service sine nettsider.

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS