Nøkkeltall-NHO.jpg

Nøkkeltall renhold 2011

Oppdaterte nøkkelopplysninger om renholdsbransjen i Norge i 2011, er lagt ut på NHO Service sine nettsider. De har presentert denne statistikken, som viser renholdsbedriftenes omsetning fordelt på en rekke kundekategorier, siden 2009.

Publisert

NHO Service har nå lagt ut sin statistikk om renholdsbransjen i norge 2011. (Foto: NHO Service).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den løpende statistikken til NHO Service viser bransjens produktivitet, omfang, hva som er konkurranseutsatt etc, skriver faktasjef i NHO Service Lasse Tenden, i innledningen til statistikken. Statistikken viser også antall kvadratmeter som er konkurranseutsatt i de forskjellige kundekategorier.

Tall fra medlemsbedrifter

Sammenholdt med data fra annet prognostiseringsverktøy NHO Service har fått utviklet, har de oversikt over markedsutviklingen i renholdsbransjen. Data innhentes fra medlemsbedriftene og administreres fra en ekstern samarbeidspartner. Medlemsbedriftene får tilgang til sine tall sammenlignet med resten av markedet, opplyser NHO Service i statistikken.

Tallene er basert på statistikk fra medlemsbedriftene i NHO Service for 2010, og fra KOSTRA / SSB.

Statistikken er samlet i publikasjonen "Renhold - Bransjestatistikk 2011" .

Du kan lese den her

"
Powered by Labrador CMS