Renholder
Renholder

Vil rekruttere innvandrere til ledere

En studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS viser at intern utvikling av høyutdannede ansatte fra utlandet kan bidra til økt engasjement for å bli leder.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Studien i regi av Arbeidsforsknings- instituttet (AFI) har kartlagt situasjonen med hensyn til fremtidig rekruttering til ledelse, syn på arbeidet og innstilling til arbeidsmiljø. Det generelle bildet ser relativt positivt ut. Likevel opplever over halvparten av de ansatte at jobben de gjør har lav samfunnsmessig status. Drøyt ti prosent forteller at kunder ikke behandler dem med respekt.

Språket er nøkkelen

Kartlegging av ansattes holdninger til det å bli leder i ISS avdekker at språknivået er så dårlig blant en del av de ansatte at det vanskelig lar seg gjøre å formidle HMS eller rettigheter og plikter som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Manglende norskkunnskaper og en følelse av at man ikke alltid mestrer den norske arbeidskulturen, blir ansett som en hinder for å bli leder i fremtiden.

Mange har høy utdanning

ISS har en relativt stor andel av ansatte med innvandrerbakgrunn som har høy utdanning. Innføring av tiltak som aktiverer og effektiviserer kartlegging av disse kan bidra til at flere engasjerte og ressurssterke ansatte blir værende og utvikler seg internt i ISS, går det fram av studien.

(AFI)

Powered by Labrador CMS