Varsling en del av HMS

Arbeidstaker har rett til, og noen tilfeller plikt til, å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, uten å bli utsatt for gjengjeldelse. En viktig del av bedriftens hms-rutiner er å tilrettelegge for dette.

Publisert

Absentia.no publiserte nylig en artikkel om regelverket for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, hvor de så på tilretteleggingsplikt, omfanget av kritikkverdige forhold, arbeidsgivers bevisbyrde og arbeidstakers rettigheter og plikter. Reglene gjelder i alle bransjer, og Renholdsnytt.no gjengir her en kortversjon:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsgivers tilretteleggingspliktGjennom arbeidsgivers tilretteleggingsplikt skal man sikre åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidstakers rettigheter og plikter Arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I noen tilfeller har imidlertid arbeidstaker også en plikt til melde fra.Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han eller hun planlegger eller vurderer å varsle, er lovstridig.

Les mer om disse reglene på absentia.no

Powered by Labrador CMS