Ove-Hagset-ISS-Oslo

Sikker BilISSt

Hver dag er 1600 biler fra ISS ute på jobb på norske veier. Derfor tenker konsernet trafikksikkerhet, og kurser sine sjåfører i bilsikkerhetsprogrammet Sikker BilISSt. Målet er sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøring.

Publisert

Konserndirektør Bjarne T. Haugen. (Foto: Jan Tveita)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det skriver hmsmagasinet.no

Målt i antall biler er ISS den tredje største bedriften etter Forsvaret og Posten her i landet. Bilholdet omfatter 1600 kjøretøyer, og er konsernets tredje største kostnadspost etter husleie og lønn. Halvparten av bilene benyttes til renholdsoppdrag.

– Målet med bilsikkerhetsprogrammet Sikker BilISSt er å unngå skader i trafikken, redusere kostnader knyttet til bilholdet og profilere selskapet best mulig utad, opplyser Bjarne T. Haugen, konserndirektør i ISS Facility Management og øverste ansvarlig for bilparken i selskapet.

Alle har bilansvar

– Vi har ca. 27 000 kontrakter, dette betyr at våre ansatte har 27 000 arbeidssteder å møte opp på, i tillegg kommer 4000 nye steder til hvert år, tilføyer Haugen.

– For våre ansatte betyr dette nye omgivelser og nye kunder. Våre folk er i stor bevegelse hos kunder og mellom kunder til ulike tider av døgnet.

– I dette bildet er HMS viktig. For de av våre ansatte som arbeider i høyden, må vi forebygge fallskader, på glatte flater må vi unngå skliskader og i trafikken må vi alltid tenke sikkerhet, understreker Haugen.

I 2009 opplevde ISS ni alvorlige ulykker blant sine 15 000 ansatte, men heldigvis ingen dødsulykker. I 2010 var tallet tre alvorlige ulykker, men ingen fra bil. Dette er svært gode tall, konstaterer Haugen.

Spare kostnader og miljø

Bilholdet koster 150 millioner kroner og utgjør 2,2 prosent av omsetningen i selskapet. Målet er å spare sju millioner kroner hvert år i de kommende årene.

Bilskadetallet i ISS ligger på mellom 500 og 600 skader i året. Målet her er å komme ned på 450 skader. ISS-ansatte tilbakelegger 34 millioner kilometer bak rattet hvert år. Både av miljøhensyn og kostnadshensyn ønsker selskapet å kjøre ti prosent mindre, det tilsvarer en reduksjon på 3,4 millioner kilometer i året. Dette vil også innebære en betydelig reduksjon i forbruket av drivstoff, som nå ligger på tre millioner liter pr. år.

– I motsetning til i industrien kan vi ikke endre på maskiner. Vi må arbeide for å endre holdninger for å nå våre mål, understreker konserndirektør Bjarne T. Haugen i ISS Facility Management.

50 bilansvarlige

"

HMS-direktør Tone Edvinsen og HMS-lederBeate Furulund, ISS Oslo. (Foto: Jan Tveita)

1335 sjåfører av totalt 1600 biler har hittil gjennomgått bilsikkerhetsprogrammet Sikker BilISSt.

– Det er de 50 bilansvarlige over hele landet som har hovedansvaret for å gjennomføre programmet Sikker BilISSt, opplyser HMS-direktør Tone Edvinsen i ISS. De bilansvarlige har klart definerte oppgaver i forbindelse med programmet, blant annet skal de rapportere all opplæring inn til ISS sentralt. De bilansvarlige og hovedverneombudene har dessuten fått hevet sin kompetanse i forkant av programmet, sier Edvinsen.

Sikker BilISSt omfatter obligatorisk teoriopplæring i sikker og økonomisk kjøring. Det kommer også et tilbud om praktisk kjøreopplæring i regi av Trygg Trafikk.

Dette betyr at hovedtyngden av sjåførene har gjennomgått opplæringen, som også vikarene i selskapet må gjennom. Alle vikarer skal ha samme opplæring som de fast ansatte. ISS har 700 vikarer inne hver eneste dag, men alle disse er ikke sjåfører.

Når en sjåfør har gjennomført Sikker BilISSt, registreres dette i personalsystemet som kompetanse.

– Men viktigere er kanskje premieringen av dem som utmerker seg, mener Edvinsen. Hver avdeling og hver region bør premiere de sjåfører som kjører ansvarlig og skadefritt, sier HMS-direktøren.

(hmsmagasinet.no)

Powered by Labrador CMS