tommelned.jpg

Oslo kommune hever renholdsavtaler

Avdekket flere alvorlige avvik

Publisert

Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo har avdekket flere avvik, etter at de har gjennomført en revisjon vedrørende lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører innen renhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hos ett renholdsbyrå, Askeladden Renhold, er avvikene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår så alvorlige at samtlige av byråets renholdsoppdrag heves, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Rammeavtalen mellom partene er utløpt, men flere virksomheter har avtaler som fremdeles har varighet. Disse heves fra 15. oktober 2011.

Powered by Labrador CMS