kaffe-colourbox
kaffe-colourbox

Kaffepausen forlenger livet

Et godt arbeidsmiljø og givende småprat på jobben øker sjansen for å leve et langt liv.

Publisert

(Ill.foto: ScanStock)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Alle som har vært på en dårlig arbeidsplass, forstår verdien av gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Det er kanskje ikke så rart, for folk i fulltidsjobb bruker gjerne mer tid på jobben i løpet av en arbeidsuke enn de gjør med venner, skriver forskning.no.

Livsviktig å trives på jobb

En studie fra Tel Aviv University i Israel, som fulgte arbeidstagere i tjue år, viser nemlig at deltakerne som hadde lite kontakt med og følte lite sosial støtte fra sine kolleger, hadde 2,4 ganger så stor risiko for å dø i løpet av årene studien foregikk som de lykkelige arbeidstakerne.

Lite sosial kontakt gir større risiko for å dø

820 deltakere i alderen 25 til 65 ble rekruttert til studien i forbindelse med en vanlig helsesjekk i 1988. Deltakerne arbeidet i gjennomsnitt 8,8 timer pr. dag i ulike sektorer som finans og helse. Forskerne fulgte helsejournalene deres i tjue år, og evaluerte de sosiale forholdene på arbeidsstedene deres.

Ved hjelp av spørreskjemaer undersøkte forskerne forholdet deltakerne hadde til sjefen, til sine kolleger, og om de følte at kollegene var vennlige og lette å komme i kontakt med.

Etter å ha kontrollert for psykologiske, atferdsmessige eller fysiologiske faktorer som kunne påvirke resultatet – for eksempel alder, røyking eller depresjon – viser det seg at følelsesmessig støtte er den sterkeste indikatoren for fremtidig helse.

I løpet av studien døde 53 deltakere, og flesteparten av disse hadde lite eller ingen sosial kontakt med sine kolleger. Alt i alt hadde deltagerne som rapporterte om dårlig kontakt med medarbeidere, en 140 prosent større risiko for å dø i løpet av tjueårsperioden.

Lag sosiale møteplasser

– Vi tilbringer det meste av den våkne tiden på jobb, og vi har ikke så mye tid til å møte venner i arbeidsuken, påpeker Sharon Toker, hovedforfatteren bak studien, i en pressemelding fra universitetet.

– Arbeidsplassen burde være et sted der folk kan få den emosjonelle støtten de trenger.

Selv om for eksempel åpne landskap har blitt vanlig på mange kontorer, mener Toker det ikke er nok.

Hun mener arbeidsgivere bør legge opp til områder der de ansatte kan være sammen mer uformelt, som kaffehjørner og sofakroker. Andre forslag er sosiale sammenkomster utenfor jobbsammenheng, og at man ikke blokkerer sosiale sider som for eksempel Facebook – som hun mener kan være en viktig kilde til sosial kontakt.

Et annet forslag er programmer der de ansatte får tilbud om å diskutere stress og personlige problemer knyttet til jobben.

Studien er publisert i tidsskriftet Health Psychology.

(forskning.no)

"
Powered by Labrador CMS