namkonferanse.jpg

Høstens store arbeidsmiljømøte

Nordisk arbeidsmiljømøte (NAM) 2011 avholdes i Lund i Sverige i oktober, og hovedtema i år er arbeidsmiljøet - betydningen av teknologiske, sosiale og klimatiske forandringer.

Publisert

NAM arrangeres i år for 55. gang, og avholdes på universitetet i Lund i Sverige fra 17. til 19. oktober. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) er med som arrangør fra Norge, og nevner blant annet dissse temaene for konferansen:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Arbeidsforhold for fremmedarbeidere og innvandrere i de nordiske landene - Nanoteknologi - helse og sikkerhet- Luftbårne partikler - Gjennomføring av organisatoriske tiltak - REACH og nasjonale grenser for yrkeseksponering - "Lean production" – effekt på arbeidsmiljøet - Evaluering av ergonomiske tiltak - Maritim medisin - yrkeshygiene og sikkerhet - Arbeidstid - tiltak, preferanser og helseeffekter- Gentoksisitet og arbeidsmiljø

Les mer om konferansen på STAMI sine nettsider.

Powered by Labrador CMS