helgapedersen.jpg
helgapedersen.jpg

Ønsker ikke fradrag for hjemmetjenester

Frem til høstens kommunevalg vil papirutgaven av Renholdsnytt stille de politiske partiene på Stortinget spørsmål relatert til renholdsbransjen. I forrige utgave svarte Helga Pedersen, Arbeiderpartiets parlamentariske leder.

Publisert

Hvordan stiller ditt parti seg til økt konkurranseutsetting av renholdstjenester?Det er ikke et mål for oss. Vårt hovedfokus er å få mindre useriøsitet og sosial dumping innenfor bransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Skattefradrag for hjemmetjenester har vært et vellykket grep i Sverige. Bør en lignende ordning innføres i Norge?Dette har ikke vært en debatt i Arbeiderpartiet, og vi har ingen planer om dette i dag. Vi slår ring om skattenivået for å kunne finansiere viktige velferdssatsinger, og er i utgangspunktet skeptisk til slike krav fra enkeltnæringer. Men vi vil selvsagt lytte til argumenter.

Hva skal til for å få bukt med sosial dumping i renholdsbransjen og arbeidslivet for øvrig?For renholdsbransjen settes det nå i gang en tung flerårig innsats sammen med partene i form av et treparts bransjeprogram. Regionale verneombud gjennomføres nå, og det arbeides med å få på plass en egen godkjenningsordning med ID-kort. Bedre koordinerte og mer aktive offentlige kontrollorganer blir en del av satsingen. Generelt har denne regjeringen prioritert arbeidet mot sosial dumping svært høyt gjennom to handlingsplaner. Vi har hatt særskilt fokus på bygg- og anleggsbransjen. Arbeidstilsynet er styrket, vi har innført innsynsrett for tillitsvalgte hos hovedleverandør i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører, samt såkalt solidaransvar som gjør hovedleverandør ansvarlig for brudd på allmenngjøringsforskriftene hos underleverandører.

Rekruttering er et generelt problem i renholdsbransjen. Hvilke tiltak kan gjøres for å bedre dette?Seriøse forhold med gode lønns- og arbeidsvilkår er det viktigste. Ellers har vi alle et ansvar for å «framsnakke» dem som gjør ærlig og nødvendig arbeid i samfunnet vårt.

Bør tariffavtalen i renholdsbransjen allmenngjøres?Det vil være opp til partene i arbeidslivet å ta opp, noe jeg er kjent med at Arbeidsmandsforbundet arbeider med.

Hva bør en offentlig godkjenningsording i renholdsbransjen inneholde?Det utredes nå. Men poenget er å sikre at bedriftene driver seriøst, blant annet ved registrere seg i de nødvendige offentlige registre.

Riktig renhold er den viktigste vedlikeholdskostnaden på norske bygg. Likevel blir dette i stor grad ignorert under prosjektering og rehabilitering av bygg. Er det noen politiske grep som kan endre på dette?Det er det helt sikkert, for eksempel gjennom Plan- og bygningsloven. Men her trenger vi innspill, og jeg inviterer bransjen til å ta kontakt om dette.

Hvordan stiller ditt parti seg til økt bruk av graderte sykemeldinger og økt tilrettelegging på arbeidsplassen?Arbeiderpartiet og regjeringen støtter både mer graderte sykemeldinger og økt tilrettelegging. Dette er hovedgrep for å unngå varig, passiv uføretrygd.

Fungerer dagens sykefraværsordning?Den fungerte ikke godt nok. Derfor innebærer den nye IA-avtalen fra 2010 et løft med langt kraftigere oppfølging i alle ledd. Det er nødvendig med langsiktig, systematisk innsats fra alle berørte.

Hva må gjøres for at det offentlige skal gå fra versting til best i klassen når det gjelder innkjøp av renholdstjenester?En kraftig satsing i samarbeid med kommunesektoren for å sikre at regelverket om gode arbeidsvilkår faktisk følges opp i praksis i det offentlige.

Hva er ditt viktigste valgløfte før kommunevalget 2011?At våre ordførere og kommunepolitikere, i samarbeid med regjeringen, skal gjøre alt for å nå målet om sykehjemsplass eller heldøgns omsorgsbolig til alle som trenger det innen 2015.

Powered by Labrador CMS