P1000731.JPG

Tre av fire sjekker ikke lønnsvilkårene

Renholdsbedrifter opplever offentlige kunder som er mer skamløse til å presse pris enn private. Og bare en av fire private undersøker renholdernes lønnsvilkår før de velger leverandør. I dag ble rapporten ”Til renholdets pris lagt frem”.

Publisert

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, forbundsleder Erna Haagensen og administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service under gårsdagens offentliggjøring av "Til renholdets pris". (FOTO: Even Rise)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) på første benk, ble i dag Fafo-rapporten om forholdene i renholdsbransjen presentert.

– Arbeidsmiljømeldingen som kommer snart, vil inneholde forslag til nye kontrolltiltak. Dette vil skjerpe det offentlige når renholdstjenester skal kjøpes inn, sier Bjurstrøm, som ikke er stolt av praksisen renholdsbransjen møter i kampen om jobbene i det offentlige.

Hun poengterer også at den kommende godkjenningsordningen blir viktig. Samtidig roste hun samarbeidet mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund, og deres evne til også å spille på lag med departementet for skape tiltak til det beste for bransjen.

I Fafo-rapporten kommer det frem at mange renholdsbedrifter trekkes mot den useriøse delen av bransjen for å gå av med seieren i anbudsrunder.

Etter mer enn 30 års kamp forsøk på å bekjempe sosial dumping i renholdsbransjen, hersker det nå en felles oppfatningog optimisme om at forholdene vil bedre seg. Informantene som har bidratt med faktakunnskap til Fafo-rapporten, begrunner dette med stor tillit til den felles målsetning som partene i arbeidslivet har, samt at statsråden er tungt involvert.

Rapporten avslører også at arbeidstilsynets inspektører noen ganger opplever det som flaut å besøke renholdsbedrifter.

– Det føles nesten litt flaut å komme dit. Vi snakker med mennesker som er underbetalte, og så spør vi om arbeidstid og verneombud. Vi spør jo egentlig om filleting, som blir viktig først når man har lovlige arbeidsforhold, uttaler en ansatt i arbeidstilsynet.

– Det virker som om renholdere lever i en annen verden enn andre arbeidstakere, og at de ikke er omfattet av det samme regelverket, legger vedkommende til.

– Det er lett å etablere seg i bransjen, noe som også åpner for aktører som ikke følger lov og regelverk, hevder skatteetaten i rapporten.

I neste papirutgave av Renholdsnytt kan du lese mer om Fafo-rapporten og hvilke utfordringer renholdsbransjen har.

Powered by Labrador CMS