klubbe.jpg

Sterkere lut mot regelbrudd i det offentlige

Regjeringen foreslår å innføre nye, hardere sanksjoner for å få bukt med brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

Publisert

I regjeringens forslag til ny håndhevingslov kommer blant annet disse forslagene frem:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Ved grove brudd på reglene for offentlige anskaffelser skal domstolene kunne kjenne en kontrakt «uten virkning».

- Overtredelsesgebyr og/eller avkorting av kontraktens løpetid kan brukes som «alternative sanksjoner», i stedet for, eller i tillegg til nevnte punkt.

De nye sanksjonene som innføres med gjennomføringen av direktivet medfører at KOFAs adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ikke kan videreføres, heter det, ifølge Database for offentlige innkjøp (Doffin).

Les mer om forslagene på doffin sine nettsider

"
Powered by Labrador CMS