skoletid.jpg

81 millioner til kursing på arbeidsplassen

Virksomheter over hele landet kan nå søke om til sammen 81 millioner kroner til kompetanseheving av sine ansatte. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data.

Publisert

Søknadsfrist er satt til 21. januar 2011 (Med forbehold om Stortingets vedtak) Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

BKA har eksistert siden 2006, og så langt er ca. 200 millioner kroner delt ut. I år fikk 412 virksomheter til sammen 78 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Trøndelag Renholds Service (TRS) var en av dem, og er nå i full gang med opplæring av sine ansatte.

Les mer om BKA her

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut gratis nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS