skoletid.jpg
skoletid.jpg

81 millioner til kursing på arbeidsplassen

Virksomheter over hele landet kan nå søke om til sammen 81 millioner kroner til kompetanseheving av sine ansatte. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data.

Publisert

Søknadsfrist er satt til 21. januar 2011 (Med forbehold om Stortingets vedtak) Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

BKA har eksistert siden 2006, og så langt er ca. 200 millioner kroner delt ut. I år fikk 412 virksomheter til sammen 78 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Trøndelag Renholds Service (TRS) var en av dem, og er nå i full gang med opplæring av sine ansatte.

Les mer om BKA her

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut gratis nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS