difiverktoy.jpg

Lanserer beregningsverktøy for vedlikehold

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet et nytt nettbasert verktøy som gir byggherrer innledende analyser av hva det vil koste å sette opp og vedlikeholde et bygg.

Publisert

Faksimile: TidligLCC

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det nye verktøyet har fått navnet TidligLCC (Life cycle costs/Livsløpskostnader), og muliggjør analyser av kostnadene ved oppføring og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av nybygg.

– Verktøyet viser at det er fullt mulig å velge miljøvennlige alternativer uten at det koster mer i et livsløpsperspektiv, sier miljøvernminister Erik Solheim til Difi sine nettsider.

– Verktøyet har miljø som hovedfokus og gir beregninger av drift- og vedlikeholdsinnsparinger ved å ta miljøhensyn. Byggherren kan velge mellom ulike kvaliteter i bygget, for eksempel at det skal være energieffektivt, lett å vedlikeholde eller ha lavt behov for renhold, sier Solheim.

Verktøyet ser kostnader for et bygg med slike kvaliteter i forhold til et såkalt basisbygg, der det er valgt konvensjonelle løsninger. TidligLCC er ment som et beslutningsstøtteverktøy for offentlige byggherrer, og dekker de vanligste offentlige bygningene. Eksempler er barnehager, skoler og kontorer.

– Hvis byggherren på et tidlig stadium kan få oversikt over driftskostnader, reduserer det risikoen for vedlikeholdsetterslep, sier direktør Hans Christian Holte i Difi.

Prøv verktøyet her

(Difi.no)

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS