avfall.jpg

Avfallsmengden ned for første gang

2009 ga en historisk reduksjon i søppelmengdene

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I fjor produserte vi 10,4 millioner tonn avfall i Norge - Det er en nedgang på 5 prosent fra året før. Dette er første gang siden Statistisk Sentralbyrås avfallsregnskap startet i 1995 at avfallsmengden har gått ned.

Husholdningenes avfallsmengde avtok med 2 prosent fra 2008 til 2009. Næringenes avfallsmengde falt derimot noe mer, 5 prosent i samme periode.

SSBs statistikk viser at tjenestenæringene genererte 1,9 millioner tonn avfall i 2009, eller 18 prosent av den totale avfallsmengden. Dette inkluderer avfall som oppstår under avfallshåndtering. Nedgangen anslås til 2 prosent det siste året, mens det var en økning på hele 85 prosent fra 1995 til 2009. Om lag halvparten av avfallet fra disse næringene ble levert som blandet avfall. Resten var sorterte fraksjoner.

Les mer om Statistisk Sentralbyrås avfallsregnskap her.

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS