Byggekort

Id-kort på høring

Forslaget om å innføre krav om ID-kort i renholdsbransjen er nå sendt ut på høring, og ordningen vil trolig tre i kraft 1. januar 2011.

Publisert

Et register over virksomheter med id-kort vil gi bedre oversikt over aktørene i bransjen, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm la frem forslaget 8. mars, og sier at dette et viktig tiltak i regjeringens arbeid mot sosial dumping.

– Det vil bidra til å øke seriøsiteten i en kvinnedominert bransje. I samarbeid med partene i bransjen og Arbeidstilsynet har vi jobbet for å finne en god løsning, sier hun til NHO Service sine nettsider.

Dersom ordningen innføres, vil den i hovedtrekk bli lik den som gjelder i bygge- og anleggsnæringen. Men ettersom renholdsbransjen har særskilte utfordringer, foreslår departementet noen tilleggskrav – blant annet et register med renholdsvirksomheter som har fått utstedt id-kort for sine ansatte. Det skal også kreves HMS-erklæring.

– Registeret vil gi en bedre oversikt over aktørene i bransjen. Samtidig kan brukere av renholdstjenester forvisse seg om at den virksomheten de vurderer å benytte fyller vilkårene for å få id-kort, sier Bjurstrøm.

Les mer om forslaget på NHO Service sine nettsider

(Kilde: nhoservice.no)

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS