Nakkevondt cb550561 S
Nakkevondt cb550561 S

Hvilke belastninger er ok?

Hva er akseptable belastninger og hva er ikke? Ved tilrettelegging for sykemeldte er arbeidsplassbeskrivelsen viktig basisinformasjon.

Publisert

”Han/hun trenger lettere arbeid”I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) er dette en velkjent formulering i oppfølgingen av sykmeldte, men den lar seg vanskelig følge opp. Stami påpeker at en arbeidsdag består av flere arbeidsoppgaver, og at en beskrivelse av disse må ligge til grunn for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsplassbeskrivelsen er en generell, men kortfattet beskrivelse av de mest sentrale oppgavene og miljøfaktorene på arbeidsplassen.

Den skal bidra til at oppgaver som arbeidstakeren kan eller ikke kan utføre, blir kartlagt.

Arbeidsoppgaver som kan gjennomføres til tross for nedsatt arbeidsevne, kan konkretiseres og tas inn i tilretteleggingen.

Les mer om arbeidsplassbeskrivelse på STAMIs nettsider

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS