logo_arbeidstilsynet
logo_arbeidstilsynet

Bedre enn etter snar

Gjennom prosjektet ”Føre var” skal Arbeidstilsynet kontrollere hva virksomheter gjør for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Publisert

Målsettingen er å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager tidligst mulig, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider. De ønsker også å skape økt forståelse for og kunnskap om hvordan virksomhetene selv kan gjøre en innsats.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Risikovurdering som verktøy

Arbeidstilsynet vil se på organisatoriske, fysiske og mellommenneskelige forhold som kan utgjøre en risiko for å pådra seg muskel- og skjelettplager.

Alle arbeidsgivere skal vurdere risiko for helseskader på arbeidsplassen, og risikovurderingen skal danne grunnlag for konkrete tiltak.

- Risikovurderinger kan være et godt hjelpemiddel til å avdekke og bidra til å forebygge. Bedriftshelsetjenesten kan også være en nyttig samarbeidspartner for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle arbeidsgivere har en plikt til å følge helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene, og ha en plan utviklet i samarbeid med arbeidstakerne, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

1600 tilsyn

Arbeidstilsynet er nå i gang med tilsyn i bygg- og anlegg, barnehager, verft og i mekaniskindustri. Til høsten forsetter etaten med tilsyn i industrien og hotell- og restaurantbransjen. Til sammen skal Arbeidstilsynet gjennomføre rundt 1600 tilsyn i 2010, skriver de på nettsidene sine.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS