tore-kvalheim.jpg

Støtter renholderne

- Renholderne gjør en viktig jobb, men det merkes ikke på lønnsnivået, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim, og oppfordrer YS` medlemmer til å støtte de streikende renholderne.

Publisert

YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Foto: ys.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi kjenner til at flere YS-medlemmer, ansatt i virksomheter der renholderne er tatt ut i streik, har blitt bedt om å gjøre lettere renholdsoppgaver selv. Dette skal de ikke gjøre, sier Kvalheim i en pressemelding.

- Under en streik skal en kun gjøre arbeidsoppgaver en normalt utfører. Å utføre renholdsarbeid, også i mindre omfang, er å undergrave virkningene av den pågående arbeidskonflikten, sier han.

Renholderne har krevd å få hevet garantilønnssatsen fra 85 til 95 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, men arbeidsgiverne har ikke gått med på dette. Kvalheim påpeker at renholdsarbeiderne, som er en kvinnedominert lavlønnsgruppe, har fått et dårligere tilbud enn andre arbeidstakere.

- Og det skjer i år, når likelønn står helt sentralt i lønnsoppgjøret, sier han og oppfordrer YS’ medlemmer til å støtte opp om de streikende renholdsarbeiderne.

(ys.no)

"
Powered by Labrador CMS