Image2

Spill deg god på HMS

For å engasjere alle sine ansatte i HMS-arbeidet, bestemte Oras seg for å prøve nye IKT- virkemidler og utviklet en kampanje basert på spill, skriver HMSmagasinet.

Publisert

(Foto: Hyper Interaktiv)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Oras er Norges ledende VVS-entreprenør med driftssteder 14 steder i landet. Siden 1904 har bedriften levert vann-, energi- og klimaanlegg til forretningsbygg, industri, skoler, sykehus og privatboliger. Oras har nulltoleranse når det gjelder arbeidsulykker, og har gjennom alle år jobbet hardt med HMS-arbeidet. Utfordringen er likevel å klare å engasjere alle ansatte – fra lærlinger til toppledelse.

Serious gaming

Bedriften bestemte seg derfor for å prøve nye IKT- virkemidler og utviklet en kampanje basert på sjangeren serious gaming. Serious gaming tar det beste fra læring- og spillteori, og former det sammen til engasjerende læring. Målsettingen med kampanjen var å skape engasjement for HMS, gi kunnskap om HMS og skape refleksjoner rundt sikkert arbeid.

Travel hverdag

Karin Wasskog, Oras. (Foto: Oras)

KS/HMS-sjef i Oras, Karin Wasskog, sier dette om hvorfor bedriften valgte å bruke et spill for å øke oppmerksomheten om HMS ytterligere:

– Utfordringen med å engasjere alle i et konsern som Oras er dels at vi er desentraliserte, at de fleste ansatte er ute i prosjekter på byggeplassen, og at vi har en travel hverdag.

– Konsernet ville engasjere alle ansatte og skape et stort HMS-engasjement, og vi valgte derfor å bruke en spilltilnærming. Dette spillet ble motoren for flere HMS-aktiviteter internt, opplyser hun.

Er Du Sikker?

Hoveddelen i kampanjen var spillet Er Du Sikker?, der du spiller Bjørn, en ansatt i Oras. Som spiller styrer du Bjørn gjennom en arbeidsdag i bedriften og håndterer de utfordringene han møter underveis. Temaer som arbeidsklær, verneutstyr, kjemikalier, rapportering av uønskede hendelser (RUH), psykososialt arbeidsmiljø og sikker jobb analyse (SJA) er noen av de problemstillingene du må jobbe med. Spillet foregår i sanntid, og valg du foretar deg, kan få konsekvenser senere i spillet. Spilleren måles hele tiden på de tre parametrene sikkerhet, verdier og produktivitet. Disse parametrene oppsummerer det viktigste for hver enkelt ansatt i hverdagen. Jobbe sikkert, etterleve verdiene til ORAS og samtidig klare å ha en høy produktivitet.

Hvert selskap sitt lag

Oras består av en rekke selskaper og avdelinger over hele landet, og i kampanjen utgjorde hvert selskap et lag. Målsettingen var å bli det beste laget i HMS. På en egen kampanjeside kunne deltakerne følge resultatene fra hvert lag, samt en personlig high-score liste med de 20 beste spillerne til enhver tid.

Første delen av kampanjen varte over fire uker, og det hele ble satt i gang gjennom at alle ansatte fikk tilsendt en video som skapte forventninger til at det skulle komme noe mer. Alle ansatte ble registrert med mobilnummer og e-postadresser, og underveis i spillet fikk brukeren tilsendt ledetråder og oppfordringer til å delta i spillet. I etterkant av kampanjen ble både HMS-håndbok, tegneserier og HMS-plakater sendt ut til alle avdelinger – alt som en del av universet som ble skapt i spillet.

Erfaringer

–Med nærmere 90 prosent gjennomføring av e-læringsspillet har vi virkelig fått satt HMS på kartet. Under kampanjeperioden var det utrolig stort engasjement, og tilbakemeldingene fra brukerne har vært overveldende positive. Selv om det var et modig og dristig valg, så angrer vi i ettertid ikke.

Er du sikker?-spillet er nå et ordinært HMS-opplæringsprogram og obligatorisk for alle ansatte å gjennomføre, sier Karin Wasskog i Oras.

– Spillet er utviklet av Hyper Interaktiv, og PR-aktivitetene av Dinamo PR, sier Rolf Risnes i Hyper Interaktiv. (Foto: Jan Tveita)

Les flere HMS-nyheter på HMSmagasinet.no!

"
Powered by Labrador CMS