avtale.jpg
avtale.jpg

Streikeslutt - hva nå?

Les Arbeidsmandsforbundet og NHO Service sine tanker om oppgjøret.

Publisert

Etter sju dager med streik, kom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) til enighet. Forslaget til tariffavtale gir renholdere med lengst ansiennitet høyest lønnstillegg, og gjennomsnittet er kr 6,20 per time.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NHO Service gikk ikke med på renholdernes krav om å heve minstelønnsgarantien, men i forslaget heter det at ”det er partenes intensjon at garantiordningen innen 1. januar 2012 skal gjennomgås for å se på mulighetene for en bedre lønnsutvikling for renholdsarbeiderne”.

- Må bli bedre

Leder i NAF, Erna Hagensen, er fornøyd med forslaget til tross for at minstelønnsgarantien fortsatt ligger på 85 prosent.

– Renholderne har lenge hatt en for dårlig lønnsutvikling. Nå skal vi sette oss sammen og se på hvordan vi kan jobbe for en bedre utvikling. Vi må se på hvilke modeller som finnes. Men – vi sier ikke fra oss 85 prosentmodellen. Det må altså bunne ut i noe som er bedre, sier Hagensen til arbeidsmanden.no.

Tom Tollefsen, styreformann i NHO Service og ansvarlig leder for mange renholdere i ISS, skriver på NHO Service sine nettsider at det er godt for alle at det foreligger en enighet og at streiken kan avsluttes.

Registreringsordning

Noe partene var enige om hele veien, var en felles henvendelse til Regjeringen om at det blir iverksatt et bransjeprogram for å hindre sosial dumping.

Hagensen mener bransjen må finne en måte å stenge ute de useriøse på:

– Vi må få til en eller annen registreringsordning sånn at de ikke får lagt inn anbud, sier hun til arbeidsmanden.no.

Tettere samarbeid

En annen endring går på å etablere et enda tettere samarbeid mellom renholdere og bedrift, som gir innsyn i forhold som vedrører renholdernes arbeidsdag og arbeidstid. Tom Tollefsen mener dette er utelukkende positivt for alle parter.

– Oppsummert er jeg er fornøyd med oppgjøret, jeg mener det var viktig å få avsluttet streiken slik at den ikke trakk i langdrag, og jeg mener vi kom ut av det innenfor akseptable økonomiske rammer. Min ambisjon videre nå er å intensivere arbeidet med å luke ut de useriøse aktørene i denne bransjen enten de er utenfor eller innenfor NHO systemet, sier Tollefsen.

Les hva Tom Tollefsen skriver på NHO Service sine nettsider.

Les flere av Hagensens uttalelser på arbeidsmanden.no.

( Arbeidsmanden / NHO Service )

Renholdsstreiken er et eksempel på at streik som virkemiddel er svekket for noen yrkesgrupper, mener professor i samfunnsøkonomi. Les mer på nrk.no.

"
Powered by Labrador CMS